Kontakta oss på KFV Marknadsföring
Stationsplan 1, 641 45 Katrineholm
Telefon: Tryck här
E-post: info@kfvmarknadsforing.se

Evenemang

Inom affärsområdet arbetar bolaget med evenemang såsom mässor, workshops, temadagar, festivaler, företagshappenings och Get-togethers m.m.
Bolaget medverkar i befintliga evenemang tillsammans med andra aktörer, är egen avsändare för event, producerar nya evenemang och verkar som
samordnande aktör för ett befintligt evenemang. Bolaget kan anlitas för marknadsföring och försäljning kopplat till ett evenemang samt för exempelvis
projektledning. Bolaget samverkar med olika aktörer för evenemangsproduktion. Exempel på våra evenemang är Katrineholmsgalan och Nationaldraget.


Aktuella evenemang:

International Street Market: 2-5 maj
Plats: Stortorget
Mer information HÄR!

Nationaldraget: 6 juni
Plats: Stadsparken

Allsång: 11 juli
Plats: Stora Djulö Herrgård

Allsång: 18 juli
Plats: Stora Djulö Herrgård

Katrineholms-Veckan: 4-12 augusti
Plats: Katrineholm 
Mer information HÄR!

Höstmarknad: 8 september
Plats: Katrineholm City

Morgonsoffan: 5 oktober
Plats: ComMat, Katrineholm 

Föreläsning: 17 oktober
Plats: Safiren, Katrineholm 

Julskyltning: 25 november
Plats: Katrineholm City

Morgonsoffan: 7 december
Plats: Lokstallet, Katrineholm 

Tomtenatta: 20 december
Plats: Katrineholm City