Kontakta oss på KFV Marknadsföring
Stationsplan 1, 641 45 Katrineholm
Telefon: Tryck här
E-post: info@kfvmarknadsforing.se

Citysamverkan i Katrineholm

År 1997 blev Katrineholm utsett till Årets Stadskärna, en utmärkelse som ges av Svenska Stadskärnor till den stad i Sverige som har gjort störst framsteg i sin förnyelse av city. Katrineholm jobbar med ambitionen att kunna vinna samma pris igen.

För att lyckas utveckla en stad krävs det att man samarbetar, att många tillsammans jobbar mot samma mål, och det är här som Citysamverkan kommer in i bilden. Citysamverkan Katrineholm är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms kommun, fastighetsägare i city, Katrineholm Handel och KFV Marknadsföring. Tillsammans arbetar vi för att utveckla Katrineholm som handelsplats, skapa en trevlig och trygg miljö i centrum samt skapa höga upplevelsevärden för företag, boende och besökare. Vi vill att Katrineholms city ska vara en vacker, trygg och attraktiv marknadsplats med en mångfald av verksamheter. Det ska vara en plats där människor kan mötas, verka och trivas tillsammans.

Under 2012 började Citysamverkan sitt arbete, med visionen att Katrineholms city ska vara västra Sörmlands mest attraktiva city som lockar kunder från när och fjärran.

Etablering
Vill ni etablera er i Katrineholm? (pdf)

Stadsrum
Stadsrumsgruppen finns till för att titta på frågor gällande stadsrummet i city såsom tillgänglighet, trygghet, belysning och estetik.

Organisation

Lars-Herman Larsson, Katrineholms Kommun

Carina Lloyd, Katrineholms Kommun

Ida Grönvall, KFV Marknadsföring

Louise Magnusson, KFV Marknadsföring

Jaana Olsson, Katrineholm Handel

Peter Öjdahl/Maria Wejås, Sörmlands Sparbank

Susanne Staf, Hyreshuset Katrineholm

Björn Johansson, KFAB

Stefan Berg, Cityfastigheter

Mats Tegelstaden, Tegelstaden 

Ulrika Winterhäll, Heimstaden

Marcus Lundh/Emma Andersson, Kungsleden

Anette Autio, D. Carnegie & Co

Kontakta oss:

Ida Grönvall, Projektledare Citysamverkan
ida.gronvall@kfvmarknadsforing.se
0150- 44 41 42

Lars-Herman Larsson, Ordförande Citysamverkan
lars-herman.larsson@katrineholm.se 
070-815 76 80